TOEFL FREE Sample Test

Take a TOEFL Sample Test for FREE

Introducing TOEFL, Get Results for Reading and Listening, Practice Speaking and Writing. Unlimited access.


Start Now
TOEFL Practice Tests

Practice with Scored TOEFL Tests

Take realistic TOEFL tests scored by real tutors. All questions are marked and explained. Extensive feedback and guidance for Speaking and Writing sections is provided.


Start Now
Mini TOEFL Practice Tests

Practice with Mini TOEFL Tests

Save time by taking shorter TOEFL practice tests. All tests can be taken in practice mode or test mode. Section scores and detailed explanations are delivered by real TOEFL tutors.


Start Now
30-day TOEFL Course

Improve your score with 30-day TOEFL Course

Choose between a full course or sectioned course. Every TOEFL question is explained in detail and comprehensive practice is delivered.


Start Now
IELTS Course

Get Ready for IELTS

Based completely online this state of the art course is designed to guide you through your IELTS preparation. It combines extensive study and practice materials.


Start Now

              

TOEFL писане - съвети и стратегии

Последният компонент в TOEFL iBT е Писане. Той оценява Вашите умения писмено да излагате своите идеи в академична обстановка. Две са задачите в секцията – независима задача или стандартното есе (Independent Writing Task - Essay) и интегрирана задача (Integrated Writing Task).

В независимата задача, се изисква да се напише есе на обща тема. Задачата цели да оцени уменията на TOEFL кандидатите да изложат своите идеи и виждания върху зададена тема, на базата на техни лични познания или опит. Студентите също трябва да подкрепят изложените идеи с примери или детайли. Времето за изпълнение на задачата е 30 минути, а обемът е 300 думи.

В интегрираната задача се изисква да се демонстрират уменията за разбиране на информация, идваща от различни източници (четене и слушане). Също се изисква да се комбинира тази информация в добре организирана писмена форма, да се сравняват части от предоставената информация и да се вадят заключения. Времето в интегрираната задача за писане в TOEFL е както следва: 3 минути за прочит на текст от 230-300 думи. Пасажът за четене се скрива и започва лекция от около 2 минути, която е свързана тематично с откъса за четене. Слушането може да добави допълнителна информация към тази презентирана в четенето или да представи материала от различна гледна точка. Студентите могат да водят бележки по време както на четенето, така и на частта за слушане. След слушането, пасажа за четене се визуализира на екрана и студентите получават въпроса, на който трябва да отговорят писмено с 150-225 думи. Времето за писане е 20 минути.

Стратегии при подготовка

Тренирайте да пишете на английски използвайки клавиатурата на компютъра Изпитът е компютърен вариант, така че това е единствения начин да напишете своя отговор на въпросите.

Целенасочено увеличавайте своя лексикален запас . Опитвайте се освен да запомните новите думи да ги употребявате в своите писмени работи и устна комуникация по време на реалистични обучението си за TOEFL.

Когато се подготвяте, опитайте се да използвате разнообразие от лексика и граматически структури. Не се притеснявайте да използвате нови думи и граматически конструкции. Така ще свикнете с тях и ще намерите употребата им за нормална. Използвайки богата лексика и граматика е признак за богатство на езика и се толерира от оценяващите.

Запознайте се много добре със структурата на есето и я следвайте неотклонно . Доброто есе трябва да се състои от 3 секции – въведение, тяло и заключние. Всяка от тези секции си има своите специфики. В нашия онлайн TOEFL курс са обяснени в детайли и ще можете да подобрите значително Вашите писмени умения.

Тренирайте да организирате добре Вашите писмени работи. Преди да започнете да пишете, отделете няколко минути да нахвърлите структурата на писмената си работа. Не се притеснявайте за времето. Добрата структура ще ви спести много неприятности и време след това. Структурата трябва да съдържа основните идеи, които искате да изложите във всеки от параграфите на есето си, както и по няколко примера и детайли, с които да защитите тезите си. Не пишете цели изречения, а се концентрирайте върху изрази, които да очертават вашите идеи.

Научете се да използвате свързващи думи (linking words) при преминаването си от параграф в параграф или при преминаването от една идея към друга, когато искате да сравните две идеи или да добавите информация.

Бъдете ефективни в употребата на времето. Стремете се да се съобразявате максимално с времето, което ще Ви бъде отпуснато в реалния изпит.

Следете своя прогрес . Помолете своя учител да оцени писмените Ви работи по критериите на TOEFL iBT. Също така можете да използвате тестовете за писане на i-Courses.org, за да получите адекватна оценка на Вашите писмени работи от нашите преподаватели. Освен оценка, Вие ще получите и подробен разбор на грешките Ви, както и идеи за подобряване на писмените Ви умения.

В независимата задача, Вие ще трябва да пишете на позната тема. Направете списък с познати теми и започнете да пишете по тях. Списък с теми за TOEFL есета можете да намерите и онлайн.

Изключително важно умение за писмената Ви работа е умението Ви да перефразирате. Перефразирането включва свързване на идеи от източници на информация и представянето им със собствени думи. НИКОГА не преписвайте дословно информацията, която Ви е вече дадена.Перефразирайте! Затова целенасочено практикувайте това умение. То е развито подробно в TOEFL курса на i-Courses.org.

Стратегии по време на реалния изпит

Не забравяйте да начертаете план на Вашата писмена работа – структура. Това ще Ви спести много време и няма да Ви позволи да се отделите от зададената тема.

Внимавайте с времето. Имайте предвид, че след изтичане на времето за всяка от писмените работи, системата автоматично Ви прекъсва и няма да имате възможност да добавите каквото и да било след това.

Не разтягайте своите писмени части повече от лимита, който споменахме по-горе.

Използвайте правилни свързващи думи при преминаване от идея в идея или при добавяне на информация и т.н. Това помага на четящия (в случая, човекът който ще оценява Вашата писмена работа) да Ви следи мисълта по-добре. Също е знак за добро владеене на езика, което реално е идеята на този изпит – да оцени степента на владеене на езика за академични цели.

Прегледайте стратегиите, които сме подготвили за другите компоненти на TOEFL: