TOEFL FREE Sample Test

Take a TOEFL Sample Test for FREE

Introducing TOEFL, Get Results for Reading and Listening, Practice Speaking and Writing. Unlimited access.


Start Now
TOEFL Practice Tests

Practice with Scored TOEFL Tests

Take realistic TOEFL tests scored by real tutors. All questions are marked and explained. Extensive feedback and guidance for Speaking and Writing sections is provided.


Start Now
Mini TOEFL Practice Tests

Practice with Mini TOEFL Tests

Save time by taking shorter TOEFL practice tests. All tests can be taken in practice mode or test mode. Section scores and detailed explanations are delivered by real TOEFL tutors.


Start Now
30-day TOEFL Course

Improve your score with 30-day TOEFL Course

Choose between a full course or sectioned course. Every TOEFL question is explained in detail and comprehensive practice is delivered.


Start Now
IELTS Course

Get Ready for IELTS

Based completely online this state of the art course is designed to guide you through your IELTS preparation. It combines extensive study and practice materials.


Start Now

              Съвети и стратегии за TOEFL iBT

(Изтегли като pdf)

TOEFL iBT е тест, който може да промени Вашето бъдеще. От това дали ще получите добър резултат на изпита зависи дали ще бъдете приети в желания от Вас университет или ще наблюдавате отстрани как Вашите приятели го правят. Точно заради това е от изключително значение да отделите достатъчно време и ресурси и да дадете всичко от себе си да се подготвите възможно най-добре за този така важен изпит. Настоящата секция е предвидена да Ви даде максимално полезни и практически съвети и стратегии, които да използвате по време на Вашата подготовка, както и по време на самия изпит. Секцията е разделена на общи съвети за TOEFL iBT и съвети и стратегии за всеки отделен компонент – Четене с разбиране, Слушане с разбиране, Говорене и Писане. Съветваме Ви да отделите малко време и да ги прочетете внимателно.

Общи стратегии за TOEFL iBT

• Първата и най-основна предпоставка за постигане на добри резултати е да имате добро ниво на владеене на английски език преди да започнете подготовката си за TOEFL. В зависимост от резултa, който искате да постигнете на изпита, „добро ниво” може да варира между В1 и С2 по европейската езикова рамка. Колкото по-високо е входното Ви ниво, толкова по-висок ще е и крайния резултат от изпита.

• Отделете си достатъчно време за подготовка.. Започнете я максимално бързо, след като решите, че ще се явявате на TOEFL. Запознайте се подробно с формата и интерфейса, с който ще се сблъскате не изпита, като вземете напълно безплатен демо тест от i-Courses.org.

• Разработете си програма за обучение или използвайте готова такава, каквато е направена в нашия онлайн TOEFL курс . Отделяйте време всекидневно. Не се опитвайте да научите всичко в един ден, още по-малко непосредствено преди изпита. Това няма да доведе до добър резултат.

• Опитайте да се потопите в английския език. Гледайте телевизия на английски език (за предпочитане американски), филми, слушайте английско радио, четете на английски в интернет. Това са добри стратегии за развитие на уменията за четене и слушане с разбиране. Говорете и пишете на английски винаги когато Ви се отдава възможност. Дори говорете на себе си пред огледалото. Това е добър начин да подобрите лекотата, с която се изразявате.

• Подобрете си речниковия запас. Той ще ви е необходим във всеки един етап от TOEFL, а още повече ще Ви бъде необходим, когато отидете в университет. Допълвайте непрекъснато речника си с непознати думи. Запомнете ги и се опитвайте да ги вкарвате в употреба при писане и говорене.

• Разберете кои са слабите Ви страни и работете целенасочено да ги подобрите. Например, ако смятате, че вашата най-слаба страна е писането, започнете да пишете повече. Опитвайте се да пишете всичко на английски, дори записвайте мислите си. За говоренето Ви препоръчваме стратегията Мислене наглас (Think Alound).

• Времето по време на изпита е ограничено и поради тази причина, ако не се упражнявате правилно, то няма да Ви стигне. Опитайте се да намалявате времето за изпълнение на различни задачи ден след ден. Бъдете ефективни в използването на времето.

• Научете се да слушате и да четете инструкциите, които ви се дават в началото на всяка секция. Те Ви дават важна информация.

• Воденето на записки е разрешено по време на целия изпит. От изключително значение е да развиете умението си да водите записки по време на изпита. Това се тренира и е заложено във всеки курс за TOEFL.

• Упражнение, упражнение, упражнение. Колкото повече се упражнявате с реалистични материали, толкова по-добре. Колкото по-близки са материалите до нивото на TOEFL, толкова по-добри ще са Ви резултатите. I-Courses.org разполага с набор от реалистични практически тестове за TOEFL, които се оценяват. Студентите получават подробна информация за устната и писмена част от реален преподавател.

• Прегледайте стратегиите, които сме подготвили за всеки един от компонентите на TOEFL: