TOEFL FREE Sample Test

Take a TOEFL Sample Test for FREE

Introducing TOEFL, Get Results for Reading and Listening, Practice Speaking and Writing. Unlimited access.


Start Now
TOEFL Practice Tests

Practice with Scored TOEFL Tests

Take realistic TOEFL tests scored by real tutors. All questions are marked and explained. Extensive feedback and guidance for Speaking and Writing sections is provided.


Start Now
Mini TOEFL Practice Tests

Practice with Mini TOEFL Tests

Save time by taking shorter TOEFL practice tests. All tests can be taken in practice mode or test mode. Section scores and detailed explanations are delivered by real TOEFL tutors.


Start Now
30-day TOEFL Course

Improve your score with 30-day TOEFL Course

Choose between a full course or sectioned course. Every TOEFL question is explained in detail and comprehensive practice is delivered.


Start Now
IELTS Course

Get Ready for IELTS

Based completely online this state of the art course is designed to guide you through your IELTS preparation. It combines extensive study and practice materials.


Start Now

              

TOEFL говорене - съвети и стратегии

Компонентът Говорене в TOEFL iBT започва веднага след 10-минутната почивка след секцията Слушане с разбиране. Този компонент оценява уменията на кандидатите да комуникират устно на английски език. Компонентът включва 6 задачи, разделени на два типа – независими задачи (independent tasks) – задача 1 и задача 2, интегрирани задачи (integrated tasks) – задачи 3-6. Изпитваните трябва да покажат, че могат да използват ефективно английския език, като по този начин докажат, че могат да се справят с изискванията за устна комуникация:

• Да дават адекватни устни отговори на въпроси;
• да участват активно в академични дискусии;
• да бъдат активни в ежедневни разговори;
• точно и ясно да изразят мнение по дискусионни въпроси;
• сбито да преразкажат най-важните неща от информация прочетена в академична литература или чута по време на лекция;
• ефективно да комуникират с университетски служители в библиотеки, спортни центрове, общежития, книжарници и др.

Стратегии при подготовка

Систематично разширявайте речниковия си запас. Записвайте си нови думи в речника и отделете време да ги научите, а и да се научите да ги използвате както говоримо, така и писмено.

Говорете. Каквото и да правите, без да говорите няма да постигнете резултат. Така че, започнете да говорите, за да постигнете необходимата гладкост на изразяване на английски език. Ще е добре, ако имате възможност да говорите с американци. Можете да говорите и пред огледалото. „Мислене на глас” е добра стратегия също.

Опитвайте се да мислите на английски. Така ще избегнете превод от български на английски и Вашата реч ще бъде много по-естествена. Опитайте се да запаметявате често използвани изрази на английски и след това добавяйте съдържание към тях, за да създавате изречения.

Пуснете си текстове за слушане, сложете си слушалки и повтаряйте текста, който слушате със съответната интонация. Така ще постигнете лекота на изразяването.

Използвайте правилно идиоми. Като знак за добро владеене на английски език, използвайте идиоми. Ако не го правите правилно, обаче, можете да постигнете обратния ефект. Внимавайте.

Подобрете граматиката си и използвайте „правилен” английски докато говорите.

Изключително важно е да се научите да организирате правилно своето устно изложение. Имате кратко време да решите какво да кажете и малко повече време да успеете да го кажете.

Записвайте вашите отговори и след това ги слушайте. Ще намерите неща, които можете да подобрявате. Отново запишете отговора и го сравнете с предишния. Виждате ли прогрес?

Изключително важно е да получите адекватна оценка на устните Ви отговори Затова, намерете добър учител с опит в реалистични подготовката за TOEFL, който ще може да Ви даде коректна информация за това как се справяте, да Ви покаже слабостите и да Ви даде насоки за преодоляването им.

Стратегии по време на реалния изпит

Има много голяма вероятност студентите на съседните компютри вече да са започнали секция говорене преди Вас. Не използвайте пълните 10 минути почивка да седите извън залата, а се върнете на своето място и се ослушайте какво говорят Вашите съседи. Може лесно да разберете какви са въпросите за задача 1 и задача 2. Това ще Ви даде малко повече време за подготовка.

Времето за подготовка е изключително кратко. Използвайте го пълноценно да очертаете щрихите на Вашия отговор.

Мениджмънтът на време е от изключително значение. Нито е добре да приключите с отговора си много преди края на времето, нито пък е добре да не успеете да изложите и подкрепите идеите си в даденото Ви време. Опитайте се да отговорите на въпроса максимално пълно в рамките на даденото Ви време.

Бъдете спокойни и уверени когато говорите. Запомнете, че дори и англоговорящите правят грешки, повтарят изречения или се поправят.

Използвайте подходящи свързващи думи (linking words), за да преминавате от една идея към друга. Това помага на слушателя да следи мисълта Ви.

Прегледайте стратегиите, които сме подготвили за другите компоненти на TOEFL: