TOEFL FREE Sample Test

Take a TOEFL Sample Test for FREE

Introducing TOEFL, Get Results for Reading and Listening, Practice Speaking and Writing. Unlimited access.


Start Now
TOEFL Practice Tests

Practice with Scored TOEFL Tests

Take realistic TOEFL tests scored by real tutors. All questions are marked and explained. Extensive feedback and guidance for Speaking and Writing sections is provided.


Start Now
Mini TOEFL Practice Tests

Practice with Mini TOEFL Tests

Save time by taking shorter TOEFL practice tests. All tests can be taken in practice mode or test mode. Section scores and detailed explanations are delivered by real TOEFL tutors.


Start Now
30-day TOEFL Course

Improve your score with 30-day TOEFL Course

Choose between a full course or sectioned course. Every TOEFL question is explained in detail and comprehensive practice is delivered.


Start Now
IELTS Course

Get Ready for IELTS

Based completely online this state of the art course is designed to guide you through your IELTS preparation. It combines extensive study and practice materials.


Start Now

              TOEFL iBT de dinleme unsuru için stratejiler

TOEFL sınavı esnasında ilk karşılaşacağınız unsur okumadır (okuduğunu anlama). Bu bölümde İngilizce akademik metinler (pasajlar) okumak ve anlamak için anlama becerileri ve okuma yeteneğinizi değerlendiriyor. Öğrencilerin fazlasıyla İngilizce edebiyatını akademik ortamda okumaları gerekmektedir, ve en önemlisi okuduklarını anlamaktır. Akademik okumada TOEFL iBT nin üç ana hedefi vardır:

• Bilgi edinmek için okuma
• Ana fikri almak için okuma
• Öğrenmek için okuma

TOEFL de okuma bölümü 3-5 metin içerir. Her metin yaklaşık 700 kelimeden oluşmakla beraber, 12-14 soru içerir.Sorular metinleri anlayıp anlamadığınızı test eder. Birinci metin bağımsızdır, tamamlanması ve sorular için 20 dakika verilmiştir. İkinci ve üçüncü metinler bir ünitede birleştirilip toplam 40 dakika verilmiştir. Süreniz dolduktan sonra sistem otomatik olarak kapanır, bu yüzden sadece okumada ve okuduğunu anlamada iyi olmak yeterli değildir, bununla beraber zamanlada yarışmanız gerekmektedir. Bu unsuru başarıyla tamamlamanız için temel ve çok önemli öneri ve stratejilerden bazıları.

Hazırlanırken esnasında stratejiler

Okumak, okumak, okumak. Sürekli ingilizce okuyun. Ders kitapları ve diğer literatür kaynaklarından akademik metinleri okumaya odaklanın. Sadece ilginizi çeken bir konuyla sınırlanmamalısınız. Değişik kaynaklardan, farklı temalar okuyunuz - sosyal bilimler, işletme, ekonomi, sanat, coğrafya, tarih, vs. Ders kitaplarında olan akademik metinler dışında, çeşitli dergilerde, internette akademik yayınlar ve üniversite kütüphanelerindede bulabilirsiniz.

Herzaman okuduğunuz metnin ana fikrini anlamaya çalışın. Metnin ana fikrini anladığınız halde yazarın amacına kolayca ulaşabilirsiniz. Metinlerde birçoğunda pasajların amacını daha ilk paragraftan anlayabilirsiniz (giriş). Bu en önemli paragraftır. TOEFL de kullanılan metinlerin ana amaçları aşağıda sıralanmıştır:

  • Açıklamak – belirli bir konuda açıklayıcı bilgi vermek. Bu metinler temel gerçekleri içerir (factual information).
  • Belirli problemlere çözüm bulmak, yanıtlanması gereken sorulara ve ikilemlere yanıt vermek. Genellikle argümanlar ve kanıtlar şeklinde düzenlenir.
  • Okuyanı ikna etmek, mana ve bakış açısının gerçekçiliği hakkında. Metinlerde ifade edilen görüşlerle beraber kanıtlarda bulabilirsiniz.

Kelime hazinenizi artırın. Okuma esnasında bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüze ekleyip öğrenmenizi tavsiye ederiz, özellikle farklı konulu metinlerdeki kelimereli. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için sözlügünüzü konu başlıkları şeklinde düzenleyin. Örneğin iş, coğrafya, tarih, astronomi vs. Yeni sözcükleri daha kolay öğrenmeniz için flaşkart oluşturun. Yeni kelimeleri cümle içerisinde ve yazılarınızda kullanmaya çalışın.

Not alın. Sınav esnasında not almak serbestir. Metinlerden bütün kanıtları ve detayları bellemeniz mümkün değildir, ayrıca metinlerle ilgili soruların cevaplarını bulmanız için zamanınz yeterli olmayabilir. Bu durumda yardımınıza not alma (note-taking) yetişir. Metni okurken veya gözden geçiriken önemli detay ve bilgileri mutlaka not alın, böylece cevaplama esnasında aradığınızı notlarınızdan kolaylıkla ve zaman kaybetmeden bulabilirsiniz. Note-taking ile ilgili detaylı bilgileri i-Courses.org ta bulabilirsiniz.

Çapraz okumayı (skimming) öğrenin. Hedef verilen metnin ana düşüncesini anlamak. Çapraz okuma, bilgi edinme için okuma ile bağdaşır. Çapraz okuma becerisi hedeflenerek geliştirilir. Okuma pasajına hızlıca göz gezdirdikten sonra ana konunun ve önemli noktaların üstünde durun.

"Çapraz okuduktan" sonra tekara okuyun. Sadece çapraz okuma yeterli değildir. Metni tekrar baştan başlayarak bu defa dikkatli okuyun. Yavaş değil, hızlı ve dikkatli okuyun, zamanınızın sınırlı olduğunu unutmayın. Önemli bilgileri tarih, sayı vs. mutlaka not alın.

Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamını kullanıldığı cümle içinde tahmin etmeye çalışın.

Okuma esnasında metinde olan bazı nesneleri işaretleyin ve hangi objeye telafi ettiklerini anlamaya çalışın.

Farklı metinler kullanarak genel sonuçlar çıkartmayı pratik yapın.

Metindeki bilgileri daha iyi organize etmeniz için grafikler, tablolar, kategoriler vs. kullanmaya çalışın. Böylece notlarınızı daha kolay alabilirsiniz.

Gerçek sınav stratejileri

Rahat olun. Eğer sınavda konu astronomi ise, bu konuda uzman olmak zorunda değilsiniz. Başarmanız için konu hakkında tüm gerekli bilgileri verilen metinde bulabilirsiniz, konuyla ilgili mahsus kelimelerin açıklamaları dahil. Bu kelimeler farklı renk ve altçizgili olarak belirtilmiştir.

Hızlı olmaya çalışın, fakat sürekli saatinize bakıp zaman akıp gidiyor diye panik yapmayın.

Doğru cevabı tahmin edin. Zamanınız yeterli değilse ve cevap konusunda fikriniz yoksa sayısal loto oynar şekilde cevap vermeye çalışın, bu durumda doğru cevabı yakalama oranınız 25%. Soruyu cevapsız bıraktığınız halde 100% yanlış olacaktır.

Okuma bölümü için verilen zaman dolduğunda ve soruların tamamını cevaplamış olmasanız bile bunu düşünmeyı bırakın, sırada dinleme bölümü vardır. Okuma bölümündeki eksilerinizi birsonraki bölüm ile telafi edebilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz TOEFL in diğer unsurlerinide kullanabileceğiniz stratejileri gözden geçirmenizi öneririz: