TOEFL FREE Sample Test

Take a TOEFL Sample Test for FREE

Introducing TOEFL, Get Results for Reading and Listening, Practice Speaking and Writing. Unlimited access.


Start Now
TOEFL Practice Tests

Practice with Scored TOEFL Tests

Take realistic TOEFL tests scored by real tutors. All questions are marked and explained. Extensive feedback and guidance for Speaking and Writing sections is provided.


Start Now
Mini TOEFL Practice Tests

Practice with Mini TOEFL Tests

Save time by taking shorter TOEFL practice tests. All tests can be taken in practice mode or test mode. Section scores and detailed explanations are delivered by real TOEFL tutors.


Start Now
30-day TOEFL Course

Improve your score with 30-day TOEFL Course

Choose between a full course or sectioned course. Every TOEFL question is explained in detail and comprehensive practice is delivered.


Start Now
IELTS Course

Get Ready for IELTS

Based completely online this state of the art course is designed to guide you through your IELTS preparation. It combines extensive study and practice materials.


Start Now

              TOEFL четене с разбиране - съвети и стратегии

Първият компонент, с който ще се сблъскате по време на изпита TOEFL е Четене с разбиране. Секцията за четене с разбиране оценява вашите способности и умения да четете и разбирате академични текстове (пасажи) на английски език. В академична обстановка от студентите се изисква да четат много литература на английски език и, най-важното, да разбират и усвояват прочетеното. В академичното четене в TOEFL iBT има три основни цели:

• Четене за извличане на информация
• Четене за разбиране на основната идея
• Четене с чел учене

Секцията за Четене с разбиране в TOEFL включва 3-5 текста. Всеки от текстовете е дълъг около 700 думи и към него има 12-14 въпроса, които да тестват разбирането Ви. Първият текст е самостоятелен и времето, което е зададено за завършване на текста и въпросите е 20 минути. Вторият и третият текст са обединени в един общ блок с общо време 40 минути. След изтичане на времето системата Ви прекъсва автоматично, така че да бъдете добри в четенето с разбиране не е достатъчно условие за успешно справяне с компонента, трябва да бъдете и много бързи. Ето и някои основни и изключително важни съвета и стратегии за това, как успешно да се сравите с този така важен компонент.

Стратегии при подготовка

Четене, четене, четене. Четете на английски постоянно. Съсредоточете се върху четене на академични текстове от учебници и друга литература. Не се ограничавайте само до една тема, която ви е интересна. Четете от различни източници и на различна тематика – социални науки, бизнес, икономика, изкуства, география, история и др. Академични текстове отделно от тези, които са включени в учебници, могат да бъдат намерени и в различни списания, академични публикации в интернет, университетски библиотеки и др.

Винаги търсете основната идея на текста, който четете. Знаейки основната идея Вие лесно можете да достигнете до целта на автора, това което иска да постигне със съответния текст. В повечето от текстовете целта на пасажите е включена в първия параграф, въведението. Това е може би най-важния параграф. Повечето от текстовете в TOEFL имат за основна цел:

  • Да обяснят - да представят информация по специфична тема по обяснителен начин. Тези текстове съдържат основно факти (factual information).
  • Да намерат решениена определен проблем, дилема или въпроси, които изискват отговор. Обикновено е организиран под формата на доводи и аргументи.
  • Да убедят получателя на информация във валидността на определена гледна точка или идея. В текстовете ще намерите изказани мнения подкрепени с доказателства.

Подобрете си речника. Когато четете, особено когато използвате разнообразни текстове на различна тематика, е необходимо да си вадите непознатите думи и да заучавате тяхното значение. Организирайте вашия речник по теми за по-добри резултати. Примерни теми могат да са: бизнес, география, история, астрономия и др. Направете си флашкарти, с помощта на които да изучавате по-лесно думите. Използвайте думите във Вашите писмени работи и когато говорите на английски.

Водете бележки. Воденето на бележки по време на изпита е разрешено. Трудно е да запомните всички факти и детайли от текстовете както и няма да имате достатъчно време да търсите в текста информация, която се изисква от въпроса. Тук ще ви помогне воденето на бележки (note-taking). Когато преглеждате текста или по време на същинското четене си записвайте важни факти и детаили, които да можете да намерите след това само с един поглед на записките си. Note-taking стратегията е изчерпателно обяснена в онлайн курса на i-Courses.org.

Научете се как да четете по диагонал (skimming). Целта е да се добиете представа за основната идея на текста. Четенето по диагонал кореспондира с четенето за извличане на информация (виж в началото). Четене по диагонал е умение, което се развива целенасочено. Не само трябва да прегледате текста, но и да идентифицирате всички важни моменти, които биха ви интересували в последствие.

Четете след "Четенето по диагонал". . Само четенето по диагонал не е достатъчно. Прочетете отново текста, този път внимателно. Не бавно, защото имате ограничено време, а бързо и внимателно. Водете си бележки за важни факти, дати, детайли.

Научете се да разпознавате значението на непознатите думи само от контекста.

При четене, отбележете някои от местоименията в текста, който четете и се опитайте да идентефицирате обекта, за който се отнасят.

Упражнявайте се да правите общи заключения базирани на това, какво е загатнато в текстовете.

Научете се да организирате добре информацията от текста в графики, таблици, категории и т.н.Така по-лесно ще си водите бележки.

Стратегии по време на реалния изпит

Спокойно! Не е необходимо да сте експерт по астрономия, дори и текста, който Ви се е паднал да е точно за това. Информацията, която Ви е необходима да се справите успешно, е дадена в текста. Значението на специфичните думи също. Тези думи са оцветени и подчертани.

Бъдете бързи, но не се паникьосвайте като мислите постоянно, че часовникът тик-така.

Познайте верния отговор. Ако нямате идея или ако Ви свършва времето по-добре играйте на тото с отговора или отговорите. Все пак имате 25% шанс да уцелите верния. Ако оставите въпроса без отговор, то 100% той ще е грешен.

Спрете да мислите за Четенето с разбиране. Когато времето за секцията изтече, дори и да не сте успели да свършите всичко, спрете да мислите за това. Чака ви Слушане с разбиране. Дори и да не сте се справили добре в предната секция можете да компенсирате с тази, която е следва, така че забравете за Четенето.

Прегледайте стратегиите, които сме подготвили за другите компоненти на TOEFL: