TOEFL FREE Sample Test

Take a TOEFL Sample Test for FREE

Introducing TOEFL, Get Results for Reading and Listening, Practice Speaking and Writing. Unlimited access.


Start Now
TOEFL Practice Tests

Practice with Scored TOEFL Tests

Take realistic TOEFL tests scored by real tutors. All questions are marked and explained. Extensive feedback and guidance for Speaking and Writing sections is provided.


Start Now
Mini TOEFL Practice Tests

Practice with Mini TOEFL Tests

Save time by taking shorter TOEFL practice tests. All tests can be taken in practice mode or test mode. Section scores and detailed explanations are delivered by real TOEFL tutors.


Start Now
30-day TOEFL Course

Improve your score with 30-day TOEFL Course

Choose between a full course or sectioned course. Every TOEFL question is explained in detail and comprehensive practice is delivered.


Start Now
IELTS Course

Get Ready for IELTS

Based completely online this state of the art course is designed to guide you through your IELTS preparation. It combines extensive study and practice materials.


Start Now

              TOEFL слушане с разбиране - съвети и стратегии

Секцията Слушане с разбиране в TOEFL iBT започва непосредствено след Четенето. Компонентът за слушане оценява Вашите способности да разбирате говорим английски език в академична обстановка. Три са основните цели, които съответния компонент преследва:

1. Слушане за разбиране на основната идея
2. Слушане за "прагматично разбиране"
3. Свързване и комбиниране на идеи представени в множество източници на информаци

Секцията за слушане е разделена на 3 части (в по-редки случаи 2 части, когато секцията за Четене се състои от 5 текста). Всяка част съдържа един диалог и две лекции дълги между 3 и 5 минути. Времето от 10 минути за всяка част е само за отговаряне на въпроси и не тече докато вървят самите лекции/диалози.

Стратегии при подготовка

Слушайте възможно повече английски от разнообразни източници. За упражняване използвайте филми на английски (американски за предпочитане), телевизионни канали на английски, радио и други разнообразни източници. За предпочитане е материалите да са академични или близки до тези в TOEFL iBT.

Докато слушате се стремете да извлечете главната идея на пасажа, който слушате. Обикновено ще я намерите в началото, докато детайлите са разпръснати в цялата лекция.

Научете се да откривате начините, с които идеите са представени. Някои от основните връзки между идеите могат да бъдат причина/следствие, сравнение/контраст или пък етапи в определен процес.

Научете се да слушате за "сигнални думи" , които определят различни части от текста – въведение, основни етапи, заключение и др.

Разширявайте Вашия речников запас непрестанно. Докато слушате, опитайте се да отгатнете значението на непознати думи от контекста. Проверете ги след това в речника и се уверете, че ще запомните тяхното значение. Научете се да разпознавате значението на думите от контекста.

Слушайте различни акценти и дикции. В Слушане с разбиране на TOEFL iBT са използвани различни акценти, както и дикции.

Практикувайте воденето на записки.Воденете на записки е от изключително значение и е разрешено по време на целия изпит. Всеки пасаж за слушане ще чуете само веднъж. Не е възможно да запомните цялата информация, която Ви е необходима. Така че, водете си записки, като се опитате да ги направите максимално подредени. Все пак Вие ще ги използвате след това.

Преразказвайте. Това ще Ви помогне да откривате лесно основната идея на текстовете и най-важните детайли. Също така ще се научите да водите сбити бележки, а не на последно място да подобрите и писмените си умения. Те ще са Ви необходими в края на теста.

Подробно се запознайте с типовете въпроси в компонента. Бъдете сигурни, че сте наясно на кой тип въпрос как трябва да отговорите. Някои въпроси изискват два отговора. Също, не забравяйте, че в тази секция, за разлика от Четенето, като завършите един въпрос, нямате възможност да се върнете и да смените отговора.

Стратегии по време на реалния изпит

Забравете за всичко, което сте направили в предишната секция, Четене с разбиране.

Часовникът тик-така само, когато отговаряте на въпроси. Когато слушате лекциите или диалозите, часовникът е спрял, така че не го мислете.

Бъдете подготвени за водене на записки. Още преди да е започнала лекцията си напишете на листа „Основна идея”, „Основни моменти”, „Важни детайли”.

Не се разконцентрирайте от акцента на говорещия или неговата дикция. Съсредоточете се върху информацията, която той/тя предоставя.

Слушайте и търсете връзки, които да Ви покажат каква е целта на говорещия, поведението и степента на сигурност. Слушайте за думи, които показват връзки между идеите.

Отделете внимание на визуалните материали. Понякога те носят важна информация. На черните дъски, показвани по време на лекцията са изписани думи, за които се говори. Илюстрации и графики също носят важна информация, която е представена в лекцията.

Начинът на отговаряне е различен от това, което сте правили в предишната секция. Бъдете сигурни, че знаете как става отговарянето. За да завършите отговорът си, трябва да натиснете два бутона – NEXT и OK.

Познайте отговора. Както и в предишната секция, ако не знаете отговора или Ви остават секунди за няколко отговора, по-добре се опитайте да ги налучкате. Все пак имате 25% шанс да отговорите правилно, докато ако ги оставите неотговорени, 100% се считат за грешни.

Прегледайте стратегиите, които сме подготвили за другите компоненти на TOEFL: